Katharen in Occitanie

les routes du pays Catharen

Er bestaan een aantal beschreven Catharenroutes. Routes per auto, en fiets- en wandeltochten. Zelfs een vluchtroute over de Pyreneeën is als wandeltocht beschreven.

Wie een route volgt door het land van de Katharen ziet eigenlijk niets terug van hen. Geen beelden, geen kerken, geen fresco’s. Wie door dit gebied rijdt en de meerwaarde van de Katharen wil beleven moet van hen weten, wie zij waren.

Vanuit Château Cazalères is een rit langs de zuidelijke verdedigingsgordel buitengewoon interessant. Een gordel van kastelen is destijds aangelegd om het land te kunnen verdedigen tegen invallen vanuit Aragon (Spanje). Bijna al die kastelen hebbben iets met de Katharen te maken gehad.

Katharen in Occitanië

Occitaans werd vroeger in het grootste gedeelte van de Ariège gesproken. Naamborden van straatnamen in het centrum van Foix vermelden heden, behalve de Franse benaming, ook de straatnaam in het occitaans. Ongeveer halverwege Frankrijk liep vroeger een denkbeeldige lijn, waar beneden langue d'oc ("occitaans") werd gesproken.

Ook de Katharen spraken occitaans, de taal van het gebied waarin zij woonden.

Het woord kathaar schijnt afkomstig van het griekse (katharoi = reinen). Op zijn beurt is het woord ketter weer afgeleid van kathaar, hoe vreemd kan het lopen.

Katharen is de meest gebruikte naam voor de aanhangers van een middeleeuwse grote sekte gelovigen.

Halverwege de 12de eeuw waren de Katharen overal in W-Europa te vinden, maar vooral in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. De meest hechte groep met een goede organisatie waren de Albigenzen (de Zuid-Franse katharen).

De Katharen noemden zichzelf “christiani” (christenen). De Katharen beleefden hun gnostisch geloof zelfbewust en intens. Naastenliefde was daarbij een belangrijk aspect. De levensopvattingen waren ten opzichte van het Rooms Katholicisme strijdig.

Eén van de meest opvallende zaken in het kathaarse geloof was dat de vrouwen gelijkwaardig waren aan de mannen. Na zware vervolgingen, kruistochten (1209 en 1226) en gruwelijke strijd, is deze sekte, na de ondergang van de Albigenzen, langzaam verdwenen. Bij de strijd tegen de Katharen hebben de kastelen in ZW-Frankrijk een belangrijke rol gespeeld. Een bezoek aan zo’n kasteel is al de moeite waard en de wetenschap dat de Katharen hier bescherming zochten maakt het completer. Ieder kasteel heeft zijn eigen geschiedenis in de strijd tegen de Katharen

Montségur

Montségur, een citadel met reusachtige ruïnes, was een van de belangrijkste centra van de katharen-sekte in dit gebied, tijdens de 13de eeuw. Het kasteel werd gebouwd op een hoogte van 1207 m. op een rots die “Pog” heette. De bouwconstructie is als die van een zonnetempel, waarbij op 21 juni de zonnewende wordt waargenomen. Tijdens de kruistocht tegen de Albigeois is dit fort het symbool geworden van verzet van de Comtes Méridionaux (Zuidelijke Graven) en hun Kathaarse onderdanen. Na een belegering van tien maanden viel het in 1244 in handen van het koninklijke leger. Ruim 200 Katharen werden aan de voet van de Pog verbrand. [Goede wandelschoenen zijn niet overbodig voor de klim naar de Montségur.]

Foix heeft als voornaamste bezienswaardigheid, het kasteel. Het stamt uit de elfde eeuw. Belegeringen van diverse aard heeft het kasteel overleefd. Vooral tijdens de vervolgingen van de katharen was het een veilige burcht. Het kasteel in nu ingericht als museum.