Carla Bayle, een bastide

Het woord bastide komt vaak voor bij gemeenten in ZW-Frankrijk. Het betekent gewoon dat deze stad vroeger verdedigbaar was. Wij verbazen ons vaak over kleine gemeenten die een bastide zouden zijn. Het is dan ook moeilijk om muren of wallen terug te vinden in zulke gemeenten.

 

Van het hoog gelegen Carla-Bayle is het niet moeilijk je voor te stellen dat dit een verdedigbaar stadje is geweest.  Er is hier dan ook beslist strijd gevoerd. In Carla-Bayle, dat toen Carlat heette, is vooral tijdens de Franse godsdienst oorlogen veel strijd geleverd.

Als resultaat van die strijd staat er nu een vrij nieuwe roomse kerk, want de oorspronkelijke kerk is totaal verwoest. Aan het interieur van deze kerk is duidelijk te zien dat deze veel jonger is dan andere kerken in deze omgeving.

 

Eén van de gevolgen van die godsdienst oorlogen in Frankrijk is geweest dat er veel Franse protestanten, hugenoten, naar ons land gevlucht zijn. Hun nazaten dragen nog steeds een Franse naam, hoewel daar vaak een Nederlandse draai aan is gegeven. Zo werd de hugenoot die Du Cellier heette in Amsterdam ingeschreven als Dusseljee.

 

In Carla-Bayle woonde een filosoof, die voor zijn tijd moderne en revolutionaire ideeën had. Als aanhanger van het protestantse geloof, heeft ook hij Frankrijk moeten ontvluchten. Hij vluchtte naar Rotterdam en wordt daar sindsdien geëerd om zijn uitspraken en publicaties.

 

De belangrijkste oorlog voor de Fransen is de Eerste Wereldoorlog. De Fransen noemen het niet voor niets la Grande Guerre. Deze oorlog was bruut en heeft een slachting teweeggebracht onder de Franse jonge mannen.

Aan het eind van WO I eiste de Franse staat herstelbetalingen van Duitsland. Met die  Wiedergutmachungsgelden werden in vrijwel alle gemeenten in Frankrijk monumenten opgericht. Het aantal namen op die monumenten, vergeleken met het aantal inwoners van de gemeenten, doet je schrikken. Een hele generatie jonge mannen kwam niet meer thuis.

In Carla-Bayle is het monument dat aan deze oorlog herinnert vrij uniek, vanwege de vele foto’s van gesneuvelde soldaten.